Regulamin przyznawania grantów - załącznik do uchwały 046/XI/12