Regulamin pracy ZG i Prezydium ZG - załącznik do uchwały 182/X/11