Regulamin pracy ZG i PZG - załącznik do uchwały 049/XI/12