Regulamin prac Komisji ds. Jakości ECDL - załącznik do uchwały 053/XI/12