Regulamin listy dyskusyjnej PTI - załącznik do uchwały 181/X/11