Regulamin konkursu na stanowiska OK ECDL i DIRa załącznik do uchwały 016/XI/11