Regulamin Sekcji Terminologicznej PTI - załącznik do uchwały 180/X/11