Regulamin Sekcji Przyszłości IT - załącznik do uchwały 032/XI/11