Regulamin Rady Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego - załącznik do uchwały 074/XI/12