Regulamin Polskiego Biura ECDL w Polskim Towarzystwie Informatycznym - załącznik do uchwały 069/XI/12