Regulamin Izby Rzeczoznawców PTI - załącznik do uchwały 178/X/11