Regulamin Izby Rzeczoznawców PTI - załącznik do uchwały 058/XI/12