Ramy komunikacyjne PTI - załącznik do uchwały 070/XI/2012