Władze naczelne PTI

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa władzami naczelnymi PTI są:

 
  • Prezes PTI
 
  • Zarząd Główny PTI
 
  • Główna Komisja Rewizyjna PTI
 
  • Główny Sąd Koleżeński PTI