Korekta budżetu PTI 2011 - załącznik do uchwały 035/XI/11