Komunikat z posiedzenia Zarządu_Głównego PTI w dniu 2012.07.14