Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 5.12.2009