Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 30.01.2010