Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 29.08.2009