Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 24.04.2010