Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 20.03.2010