Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 12.06.2010