Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 10.10.2009