Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 06.06.2009