Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 05 lutego 2011 r.