Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 04.04.2009