KWZI Kodeks wlasciwych zachowan w informatyce PTI - zał. do uchw. 145-X-10.popr