Cennik akredetacji jednostek egzaminacyjnych ECDL - załącznik do uchwały 051/XI/12