Znany jest skład Jury konkursu „Historia informatyki polskiej"

Przedstawiamy skład Jury konkursu wydawniczego „Historia informatyki polskiej":

Pragniemy również poinformować, że został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń. Osoby zainteresowana wzięciem udziału w konkursie, do 15.04.2015 (termin przedłużony na życzenie zainteresowanych) mogą nadsyłać koncepcję pracy – monografii lub opracowania historycznego - zawierającą krótkie streszczenie projektu oraz wstępną bibliografię, na adres: konkurs@zg.pti.org.pl.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jego celem jest wyłonienie najlepszego opracowania z zakresu historii informatyki polskiej. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Z laureatami zostaną podpisane umowy wydawnicze, zakładające m.in. całkowite sfinansowanie publikacji.

Więcej informacji:
http://www.pti.org.pl/Aktualnosci/Historia-Informatyki-Polskiej.-PTI-startuje-z-nowym-konkursem

Regulamin konkursu „Historia Informatyki Polskiej”