Zmarł dr inż. Jerzy Mieścicki

22 lipca 2015 roku w wieku 75 lat zmarł dr inż. Jerzy Mieścicki, zasłużony nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Członek-Założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Był absolwentem Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej, w 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych za rozprawę „O pewnych zagadnieniach niezawodności sieci logicznych”. Od 1963 do 2008 roku wykładał w Katedrze Budowy Maszyn Matematycznych Politechniki Warszawskiej (późniejszy Instytut Budowy Maszyn Matematycznych i Instytut Informatyki). W 1982 roku otrzymał Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia kadr naukowych. Wydziałowy Samorząd Studentów dwukrotnie (w 2005 i 2006 roku) przyznał Jerzemu Mieścickiemu tytuł najlepszego wykładowcy Wydziału w konkursie „Złotej Kredy”.

Autor wielu prac i publikacji, m.in. książki „Wstęp do informatyki nie tylko dla Informatyków” (Wydawnictwo BTC, 2013 r.). Jako zastępca dyrektora Zakładu Doświadczalnego Instytutu Informatyki PW prowadził również liczne prace badawcze - szczegółowy opis jego bogatej działalności naukowej i dydaktycznej można przeczytać na stronie internetowej Instytutu: dr inż. Jerzy Mieścicki

Cześć Jego Pamięci!