Zapraszamy na wielki informatyczny festiwal! Obchody ŚDSI 2015

Serdecznie zapraszamy członków oraz sympatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a także wszystkich zainteresowanych na najbliższe wydarzenia zaplanowane w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Konferencja „Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast”

Data: 11 maja 2015
Miejsce: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
Organizatorzy: Polska PIIT, PTI, AGH
Kierownik projektu: Marek Bąkowski, PIIT

Jakie wyzwania stoją przed naszymi miastami? Czym się wyróżnia „smart city”? Czy miasto staje się „inteligentne” poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii infrastrukturalnych, czy też poprzez umiejętność prowadzenia dialogu z rozwijającymi się społeczeństwami miejskimi z wykorzystaniem mediów społecznościowych? Jak wykorzystać finansowanie UE, aby stać się „smart city”? Między innymi odpowiedzi na te pytania otrzymają uczestnicy konferencji.
Więcej szczegółów: http://www.piit.org.pl/-/konferencja-rozwiazania-ict-dla-inteligentnych-miast.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „TIK?-TAK!”

Termin: finał konkursu – 12 maja 2015
Miejsce: Warszawa
Organizator: PTI
Kierownik projektu: Beata Chodacka, Członek Zarządu Głównego PTI
Patronat Honorowy: Ministra Edukacji Narodowej

Celem kolejnej edycji Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chcemy stworzyć uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. Naszym celem jest również zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym
Więcej szczegółów: http://www.tik-tak.eecdl.pl/regulamin.

Konferencja „Jednolity rynek cyfrowy: umiejętności, gospodarka, zatrudnienie”

Data: 14 maja 2015
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
Organizatorzy: Lider Cyfryzacji Włodzimierz Marciński,
Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych,
Instytut Spraw Publicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Celem spotkania jest mobilizacja opinii publicznej oraz wszystkich zainteresowanych środowisk do skutecznej współpracy na rzecz pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego technologii cyfrowej. Gościem specjalnym konferencji będzie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip.
Więcej szczegółów: http://www.rynekcyfrowy.pl/.

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Termin: 14 maja 2015
Miejsce: Pałacyk Zamoyskich Oranżeria, Warszawa, Foksal 2
Organizatorzy: PTI
Kierownik projektu: Krystyna Pełka-Kamińska, Dyrektor Generalna PTI

Kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2015.
Impreza środowiskowo-integracyjna mająca już ustaloną wysoką renomę; wręczenie nagród związanych ze społeczeństwem informacyjnym (Info Star); kuluarowa wymiana poglądów. Sponsorem Gali jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA oraz firma INTEL.

Możliwość zakupu zaproszeń: http://www.sdsi.pti.org.pl/index.php/pol/Program-obchodow.

Konferencja MIiR w ramach Obchodów ŚDSI 2015

Termin: 26 maja 2015
Miejsce: Regent Warsaw Hotel
Organizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Głównym celem konferencji jest promowanie Programu Polska Cyfrowa. Jednym z zaproszonych gości jest Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji. Udział w konferencji wezmą również Minister Maria Wasiak oraz wysokiej rangi przedstawiciele Komisji Europejskiej. Zaplanowano również debatę połączoną z dyskusją na temat sieci szerokopasmowych, e-administracji i kompetencji cyfrowych

Szczegóły konferencji będą dostępne już niebawem także na stronie http://sdsi.pti.org.pl/.

Jednocześnie zapraszamy nie tylko na wydarzenia centralne opisane powyżej, ale także te organizowane lokalnie przez jednostki terenowe PTI. Poniżej przedstawiamy najbliższe:

Konferencja „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego – Informacja publiczna czy wykluczenie cyfrowe?”

Termin: 8 maja 2015 r.
Miejsce: Urząd Miasta w Szczecinie
Organizatorzy: Katedra Społeczeństwa Informacyjnego na WNEiZ Uniwersytetu
Szczecińskiego, Oddział Zachodniopomorski PTI

Celem konferencji jest stworzenie forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Na kolejnej, XVIII już konferencji z cyklu "Problemy
Społeczeństwa Informacyjnego", organizatorzy skupią się na problematyce informacji publicznej
oraz wykluczenia cyfrowego.
Więcej Szczegółów: http://infotrendy.eu/psi2015/o-konferencji/.

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2015

Data:12-13 maja 2015 r.
Miejsce: Rzeszów
Organizatorzy: PTI Koło Rzeszów, SEP Oddział Rzeszowski, Dziekan WEiI PRz

Więcej szczegółów: http://sdsi.prz.edu.pl/.

Zielonogórska Konferencja z okazji obchodów "Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - ZGK-ŚDSI 2015"

Termin: 14 maja 2015 r.
Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
Organizatorzy: Koło PTI w Zielonej Górze, SEP Oddział Zielonogórski

W ramach obrad planowane jest zaprezentowanie różnych zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym aspektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz sposobom wykorzystania rozwiązań informatycznych w życiu codziennym. Do udziału zaproszono instytucje (jednostki samorządowe, urzędy, uczelnia, biblioteka) oraz przedsiębiorstwa (głównie z województwa lubuskiego).
Więcej szczegółów: http://www.pti.zgora.pl/sdsi/.

Jeszcze raz zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia zaplanowane w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2015!