Zapisy na warsztaty XII Konferencji "Informatyka w Edukacji"

Ruszyły zapisy na warsztaty XII Konferencji "Informatyka w Edukacji" (IwE2015), która odbędzie się w Toruniu w dniach 30 czerwca -1 lipca 2015 roku.

W programie konferencji są wykłady otwarte i ponad 80 warsztatów o tematyce z następujących obszarów:

- algorytmika, rozwiązywanie problemów, programowanie,

- praca z uczniem uzdolnionym informatycznie,

- informatyka w kształceniu zawodowym,

- multimedia i sieci komputerowe,

- nauczyciel i wykładowca jako przewodnik i twórca,

- nowoczesne metody nauczania wspierane nowymi technologiami,

- szkoła i uczelnia a e-nauczanie,

- uniwersalne i wirtualne środowiska kształcenia.

W tworzeniu tak bogatej oferty wzięło udział wielu członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego - bardzo za to dziękuję. Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w wydarzeniach konferencji - rejestracja i zapisy są dostępne na stronie http://edu.rsei.umk.pl/iwe2015