XXXII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłosiło ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań. W konkursie mogą brać udział dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki. Celem konkursu jest prezentacja najlepszych prac magisterskich z zakresu informatyki oraz wymiana doświadczeń i osiągnięć dydaktycznych związanych z informatyką z różnych środowisk akademickich.

Prace na konkurs zgłasza autor (lub autorzy) w terminie do 10 października 2015 roku w formie elektronicznej na adres wroclaw@pti.org.pl .

Wymagane dokumenty:

1. PRACA DYPLOMOWA (plik .pdf) wraz załącznikami niezbędnymi do dokonania oceny (oprogramowanie, zaświadczenie o wdrożeniu, kopia publikacji, itp.)
2. ANKIETA wypełniona przez wszystkich autorów pracy – formularz ankiety jest dostępny na stronie: ANKIETA
3. ZAŚWIADCZENIE Z UCZELNI, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona jako praca magisterska w roku ogłoszenia konkursu, tj. w okresie od 1 października 2014 do 30 września 2015.

W konkursie zostaną przyznane nagrody:

I nagroda – 5.000 PLN
II nagroda – 4.000 PLN
III nagroda – 3.500 PLN
3 wyróżnienia po 2.500 PLN

Wyniki konkursu będą ogłoszone do końca 2015 roku.

Za organizację i przeprowadzenie konkursu po raz 32. odpowiada Oddział Dolnośląski PTI.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie http://pti.wroc.pl/html/konkurs_obecna_edycja.xml .