XII Konferencja Informatyka w Edukacji

Nauczyciel - przewodnik i twórca to motyw przewodni dwunastej już Konferencji "Informatyka w Edukacji" (IwE2015), która odbędzie się w tym roku w dniach 30 czerwca i 1 lipca w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

XII edycja Konferencji jest wyjątkowa - oprócz tradycyjnych wykładów, warsztatów i seminariów firm sponsorskich, wprowadzony zostanie na niej eksperymentalnie nowy sposób uczestnictwa na zasadzie odwróconej klasy. W trakcie spotkania będą podejmowane takie zagadnienia, jak m.in. "Nauczyciel i wykładowca jako przewodnik i twórca", "Nowoczesne metody nauczania wspierane nowymi technologiami", "Metodyka nauczania informatyki" oraz "Algorytmika, rozwiązywanie problemów, programowanie".

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK. Ze względu na podejmowaną tematykę konferencja jest skierowana głównie do: nauczycieli informatyki, wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wykładowców akademickich, dyrektorów szkół i metodyków wszystkich przedmiotów, a także instytucji i firm związanych z edukacją.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://edu.rsei.umk.pl/iwe2015.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy sympatyków i członków PTI, a także wszystkich zainteresowanych tematem do rejestracji, zgłaszania autorskich warsztatów i przygotowania publikacji!