X Konferencja "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy"

Oddział Podlaski PTI zaprasza na X Konferencję "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy", która odbędzie się w dniach 9-12 września 2015 w Hołnach Mejera. Konferencja poświęcona będzie problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk medycznych i społecznych.

Do 1 sierpnia 2015 można zgłaszać referaty i publikacje uwzględniające zagadnienia:
• sieci neuropodobne
• metody wizualizacji danych
• zbiory rozmyte
• zbiory przybliżone
• sieci bayesowskie
• logiczna reprezentacja wiedzy
• zastosowania metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie.

Szczególnie mile widziane są osoby przygotowujące rozprawy doktorskie. Autorzy najlepszych prac spośród doktorantów będą zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Więcej informacji: http://irys.wi.pb.edu.pl/terw/

W trakcie obrad konferencji TERW planowane jest zebranie organizacyjne Sekcji Analizy Danych powołanej uchwałą ZG PTI nr 056/XII/15 z dnia 27.06.2015.

Organizatorzy Konferencji:

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.