Ukazał się pierwszy tom "Biblioteczki Izby Rzeczoznawców PTI"

Szanowni Państwo,

chciałbym poinformować wszystkich zainteresowanych, że w połowie grudnia ubiegłego roku ukazała się pierwsza książka z cyklu wydawniczego Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI”. Monografia autorstwa dr. Macieja Szmita, będąca pierwszym tomem z cyklu "Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI", poświęcona jest zagadnieniom związanym z opiniodawczą rolą informatyki realizowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Pozycja ta ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z metodyką pracy biegłego informatyka oraz specyfiką opiniowania spraw w obszarze informatyki sądowej.

Inauguracyjny tom serii ukazał się w nakładzie 700 egzemplarzy. Część nakładu została przesłana, wraz z życzeniami świątecznymi, do wszystkich sądów okręgowych, prokuratur okręgowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich, do wybranej grupy szesnastu bibliotek, a także do poszczególnych oddziałów PTI.

Książka w wersji papierowej jest jeszcze dostępna w Izbie Rzeczoznawców. W wersji elektronicznej można ją pobrać tutaj, także pod następującymi adresami: www.researchgate.net , www.academia.edu oraz play.google.com.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że rozpoczynamy prace nad przygotowaniem drugiego tomu, który powinien ukazać się najprawdopodobniej w kwietniu 2015 r.

Tomasz Szatkowski
Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI