Światowe Forum ECDL w Warszawie

W dniach 7-8 maja br. w Warszawie odbyło się Światowe Forum ECDL. W trakcie Forum jedną z prestiżowych nagród otrzymało Centrum KISS z Katowic.

Ze względu na bardzo dobre wyniki ECDL Polska w roku 2014 (3. miejsce na świecie pod względem ilości osób zdających egzaminy ECDL - po Włoszech i Wielkiej Brytanii), Fundacja ECDL postanowiła zorganizować Światowe Forum ECDL 2015 w Warszawie (po raz pierwszy w Polsce). Forum odbyło się w dniach 7-8 maja w hotelu Radisson Blu na ul Grzybowskiej. Na Forum przyjechało ok. 180 osób z całego świata, w tym Rada Fundacji ECDL i kierownictwo CEPISu). Obrady - w imieniu PTI - otworzył Prezes Marian Noga, a po nim źródła sukcesu ECDL Polska przedstawił OK ECDL, Jacek Pulwarski.

Jedna z sesji panelowych poświęcona była narodowym ramom kwalifikacji; o Polskiej Ramie Kwalifikacji opowiadała Agnieszka Chłoń-Domińczak, Lider Projektu PRK w Instytucie Badań Edukacyjnych, zaś OK ECDL Jacek Pulwarski prezentował wkład pracy członków PTI w tworzeniu PRK i opisywaniu kwalifikacji, w szczególności kwalifikacji ECDL. Kolejny akcent polski - o doświadczeniach z projektami unijnymi, w ramach których zaplanowano certyfikację ECDL, opowiadała Irena Łobocka z Krakowskiego Instytutu Doradztwa.

W trakcie Forum - jak co roku - wręczono Best Practice Awards. W kategorii Edukacja nagrodę otrzymał projekt "Kompetentny e-Nauczyciel", realizowany przez Centrum KISS z Katowic. Jest to druga taka nagroda w 18-letniej historii ECDLa w Polsce.

Serdeczne gratulujemy!