Sprawozdanie z 6. posiedzenia Rady Naukowej PTI w Międzyzdrojach

18 września 2015 r. w Międzyzdrojach odbyło się szóste posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego II kadencji. W posiedzeniu wzięło udział dziewięciu członków Rady: przewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, prof. dr hab. Zbigniew Huzar, dr inż. Adrian Kapczyński, prof. dr hab. Leszek Maciaszek, dr hab. inż. Lech Madeyski, prezes PTI prof. dr hab. inż. Marian Noga, dr inż. Andrzej Romanowski, dr hab. Zenon A. Sosnowski, dr hab. prof. US Jakub Swacha, a także gość specjalny Rady, wiceprezes PTI dr inż. Janusz Dorożyński.

Głównymi tematami poruszonymi na posiedzeniu były m.in.: konferencja KKIO w 2016 roku, sytuacja publikacji pokonferencyjnych w "Zeszytach Rady Naukowej PTI", zasady ewaluacji konferencji organizowanych przez PTI oraz problematyka kwalifikacji informatycznych.

Szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia jest dostępne na stronie Rady Naukowej PTI: SPRAWOZDANIE