Rzeczoznawca PTI Maciej Szmit został laureatem Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska

Jury XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego przyznało nagrodę rzeczoznawcy PTI Maciejowi Szmitowi za monografię „Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego”, która ukazała się w Biblioteczce Izby Rzeczoznawców PTI w grudniu 2014 roku. Nagroda została przyznana w kategorii „prace monograficzne”. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Monografia Macieja Szmita „Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego” poświęcona jest zagadnieniom związanym z opiniodawczą rolą informatyki realizowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi tematykę związaną z metodyką pracy biegłego informatyka oraz specyfiką opiniowania spraw w obszarze informatyki sądowej.

Dr Maciej Szmit jest rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członkiem Rady Biegłych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, członkiem European Association for Security oraz jednym z redaktorów tematycznych w półroczniku „Securitologia”, wydawanym przez European Association for Security oraz Collegium Civitas. Zawodowo pracuje w Orange Labs w Wydziale Usług dla Korporacji na stanowisku Eksperta ds. Projektów Transwersalnych i Międzynarodowych.