Rozpoczyna się XI edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego

Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym ogłosiła kolejną, XI edycję Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców w zakresie informatyki. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2014 roku nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i w dniu 31 marca 2015 roku spełniają jeden z następujących warunków:
* są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki,
* otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys zł (brutto).

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/.