Rada ds. Informatyzacji Edukacji ogłosiła otwarte konsultacje projektu zmian w podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że Rada ds. Informatyzacji Edukacji ogłosiła otwarte konsultacje przygotowanego przez nią projektu zmian w podstawie programowej zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Konsultacje stanowią finalny etap prac przed przedłożeniem projektu zmian w podstawie programowej do decyzji Ministra.

Uwagi, wnioski i propozycje do projektu zmian w podstawie programowej można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: podstawa.informatyka@men.gov.pl do 31 października 2015 r.

Szczegóły na stronie MEN: Konsultacje projektu zmian w podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Źródło: MEN