Przedstawiciele PTI w Małopolskiej Radzie ds. Społeczeństwa Informacyjnego

20 marca w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej dwuletniej kadencji Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W jej skład powołanych zostało aż 6 członków Oddziału Małopolskiego PTI. Na jednego z vice-przewodniczących wybrano kol. Beatę Chodacką - w uznaniu jej dużego wkładu w budowanie społeczeństwa informacyjnego w Krakowie i w województwie małopolskim.

Rada powołana została w 2004 roku. Jej głównym zadaniem jest pełnienie funkcji ciała opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie: pobudzania i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim, integrowania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych oraz monitorowania działań z zakresu informacji publicznej w Województwie.

W skład Rady wchodzą m.in. przedstawiciele administracji regionalnej, uczelni państwowych i niepaństwowych z terenu Małopolski oraz reprezentanci największych firm sektora nowoczesnych technologii w regionie.