Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk został laureatem tytułu Fellow of the Mexican Society of Artificial Intelligence Intelligence

Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk, członek Oddziału Mazowieckiego PTI, został pierwszym polskim laureatem nowo utworzonego tytułu Fellow of the Mexican Society of Artificial Intelligence Intelligence (SMIA Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial) i jednocześnie został stałym członkiem honorowym tego prestiżowego Stowarzyszenia (Permanent Honorary Member). Tytuł ten nadawany jest naukowcom, którzy mają uznany w świecie wkład w rozwój sztucznej inteligencji.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Kacprzyk jest specjalistą w dziedzinie informatyki i automatyki, jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia inteligencji obliczeniowej, w szczególności logikę rozmytą i jej zastosowania w podejmowaniu decyzji, sterowaniu, bazach danych, wyszukiwaniu informacji, reprezentacji wiedzy i uczenia maszynowego, zajmuje się także zagadnieniami sterowania optymalnego w warunkach nieprecyzyjnej i niepewnej informacji oraz robotyki mobilnej.

Od wielu lat jest związany z Polską Akademią Nauk (obecnie jako profesor zwyczajny informatyki w Instytucie Badań Systemowych PAN), a także z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki I Pomiarów (PIAP) w Warszawie. Jest Honorowym Profesorem Matematyki na Yli Normal University w Chinach, oraz naukowcem wizytującym w RIKEN Brain Research Institute w Japonii. Przez wiele lat był też profesorem zwyczajnym na Politechnice Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto, był przez wiele lat profesorem wizytującym w USA, Włoszech, Meksyku i Chinach. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS), a poprzednio był prezydentem IFSA (International Fuzzy Systems Association). Jest członkiem Adcom (Administrative Committee) oraz Komisji ds. Nagród Pionierów CIS IEEE.

Prof. Kacprzyk jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, jako jedyny Polak jest członkiem Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych (RACEF) oraz członkiem zagranicznym Bułgarskiej Akademii Nauk. Jest posiadaczem wielu tytułów, m.in.: Fellow of IFSA (International Fuzzy Systems Association), Fellow of IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Fellow of ECCAI (European Coordinating Committee of Artificial Intelligence) oraz Fellow of SMIA (Sociedad Mexicana de Intelligencia Artifical). Otrzymał również liczne prestiżowe nagrody krajowe i międzynarodowe, m.in.: Nagrodę Pionierów Computational Intelligence Society (CIS) IEEE w dziedzinie systemów rozmytych za pionierskie prace na temat wieloetapowego podejmowania decyzji i programowania dynamicznego w warunkach nieprecyzyjnej (rozmytej) informacji, Szóstą Nagrodę Kaufmanna i Złoty Medal za pionierskie prace w dziedzinie zastosowania obliczeń inteligentnych w ekonomii i zarządzaniu, Nagrodę Pionierów Oddziału CIS IEEE w Dolinie Krzemowej za wkład w rozwój obliczeń granularnych, nagrodę Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych za zasługi dla polskiego środowiska inteligencji obliczeniowej, nagrodę IFSA za wkład w rozwój systemów rozmytych, nagrodę WAC (World Automation Congress) za wkład w rozwój obliczeń inteligentnych. Jest też laureatem wielu indywidualnych i zespołowych Nagród Polskiej Akademii Nauk.

* Fotografia pochodzi z Wikipedii, autorka zdjęcia: Vassia Atanassova - Spiritia