Podziękowania od władz Politechniki Śląskiej

Kol. Adrian Kapczyński, prezes Oddziału Górnośląskiego PTI i kol. Jerzy Nowak, członek Zarządu Głównego PTI oraz przewodniczący Sekcji Historycznej PTI otrzymali oficjalne podziękowania od władz Politechniki Śląskiej za zaangażowanie i czynne uczestnictwo w Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, która odbyła się 18 października 2014 r.

Noc Naukowców Politechniki Śląskiej jest imprezą cykliczną. W ubiegłym roku ponad 300 naukowców przygotowało 100 warsztatów i prezentacji, które odbyły się w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katowicach i Rybniku, a także w Centrum Handlowym Forum. W wydarzeniu wzięło udział ponad 6500 młodych ludzi wraz z rodzicami. Impreza została wysoko oceniona zarówno przez uczestników, jak i sponsorów.

Oficjalne podziękowania dla Kolegów Jerzego Nowaka i Adriana Kapczyńskiego.