Podsumowanie konferencji naukowych PTI w Międzyzdrojach

W dniach 17-19 września w Międzyzdrojach odbyła się kolejna multi-konferencja organizowana przez PTI, złożona z konferencji:

● XVII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania
● X Sejmik Młodych Informatyków
● Informatyka w Zarządzaniu (I edycja)
● Computational Methods in Experimental Economics (I edycja)

Wydarzenie zgromadziło ponad 100 uczestników. Co warto podkreślić, na sali byli także naukowcy z kilku europejskich (i nie tylko) krajów. Wygłoszono ponad 70 referatów, w tym 10 wykładów zaproszonych gości. Wyniki interesujących badań naukowych omawiano nie tylko w ramach dyskusji po prezentacji, ale także podczas przerw i wieczornych kolacji. Kolejna edycja, oby nie mniej udana, już za rok!

Autor relacji: Tomasz Klasa

 

Prof. dr hab. inż. Marian Noga
prezes Zarządu Głównego PTI

 

Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTI

     

 

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki
Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska

 

dr Tomasz Komorowski
wiceprezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTI

     

 

prof. Juan Llorens, University Carlos III Madrid
The REUSE Company

 

dr Wojtek Kozaczyński, Microsoft

     

     

Szczegółowe informacje o konferencjach: Konferencje w Międzyzdrojach 2015