Podpis elektroniczny, eIDAS i inne identyfikacje. Marcowy Klub Informatyka

Trochę na uboczu głównej tematyki lutowego Klubu Informatyka rozgorzała dyskusja na temat losów, przydatności i przyszłości podpisu elektronicznego.

Postanowiliśmy ją kontynuować w ramach Klubu Informatyka 3 marca, tym bardziej, że szykuje się właśnie zasadnicza zmiana całego systemu uwierzytelniania i identyfikacji, wynikająca z opublikowanego 23 lipca 2014 r. rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Rozporządzenie (zwane eIDAS od electronic identification and trust services - eIDAS services) nie tylko uchyla wspomnianą dyrektywę. Obowiązując z automatu w krajach członkowskich (bez konieczności oddzielnej implementacji), każe nam wyrzucić do kosza naszą ustawę o podpisie elektronicznym z 2001 r.

Rozporządzenie eIDAS reguluje też m.in. kwestie pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, dokumentów elektronicznych, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego, usług certyfikacyjnych uwierzytelniania stron WWW, usług zaufania transakcji elektronicznych oraz transgraniczności i notyfikacji usług eIDAS.

Rozporządzenie weszło w życie 17 września 2014 r., jego przepisy będą obowiązywać w zasadzie od 1 lipca 2016 r. - z wyjątkiem tych, które już obowiązują od 17 września oraz takich, które zaczną obowiązywać w miarę pojawiania się i wchodzenia w życie kolejnych rozporządzeń wykonawczych zapowiadanych przez KE do końca br.

Wprowadzającymi do tematu będą:

Tym razem spotykamy się w sali 40 (parter) Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Formalny adres to Koszykowa 75.

Zaczynamy o 18:30. Wstęp wolny. Zgłoszenia zbieramy pod adresem: omaz(at)poczta.pl.

(Za: Oddział Mazowiecki PTI)