Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Technologie Informacyjne w Zarządzaniu" – 26 listopada 2015, Warszawa

Miło nam zaprosić Państwa do uczestnictwa w pierwszej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Technologie Informacyjne w Zarządzaniu".

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum dla naukowców i praktyków do przedstawienia i omówienia bieżących zagadnień związanych z zastosowaniami technologii informacyjnych w zarządzaniu. Jest to również doskonała okazja do zaprezentowania najnowszych rozwiązań przez producentów oprogramowania.Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

- Analityka, systemy wspomagające podejmowanie decyzji i data mining
- Systemy inteligentne i systemy oparte na wiedzy
- Big Data
- Ontologie i semantyczne przetwarzanie danych

Miejsce: Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Organizatorem konferencji jest Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przy współpracy merytorycznej Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Sekcji Informatyki w Zarządzaniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Łódzkiego Oddziału Association for Computing Machinery.

Strona internetowa konferencji: http://itconf.wsm.warszawa.pl/pl/