Patronat PTI nad konkursem "Dane po warszawsku"

Do 31 marca można zgłaszać swoje pomysły w konkursie na miejskie aplikacje na smartfona lub stronę internetową „Dane po warszawsku”. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Oddziału Mazowieckiego PTI. Twórcy zwycięskich aplikacji otrzymają wsparcie, które pozwoli na rozwinięcie projektów.

„Dane po warszawsku” to krok w stronę otwartości danych w Warszawie. Celem projektu jest stworzenie platformy udostępniającej otwarte dane publiczne oraz przeprowadzenie konkursu, w którym powstaną aplikacje wykorzystujące te dane i umożliwiające dostęp do nich wszystkim zainteresowanym.

Pomysły do konkursu można zgłaszać do 31 marca. Uczestniczyć można na dwa sposoby: wybierając ścieżkę MAM POMYSŁ lub BIORĘ POMYSŁ.

Ścieżka MAM POMYSŁ polega na:

  1. zgłoszeniu pomysłu na aplikację wykorzystującą dane udostępnione na platformie otwartych danych;
  2. skompletowaniu zespołu;
  3. doprowadzeniu pomysłu do stadium „klikalnego” prototypu.

BIORĘ POMYSŁ polega na:

  1. zgłoszeniu się do realizacji pomysłu jednego z Biur Urzędu m.st. Warszawy lub organizacji pozarządowej;
  2. współpracy z nimi przy jego realizacji.


Przy realizacji konkursowych projektów należy obowiązkowo skorzystać z co najmniej jednego zbioru danych udostępnionych na platformie otwartych danych przez m.st. Warszawa. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe (doradztwo, wsparcie promocyjne powstałych rozwiązań), będą również mogli uczestniczyć w kilkumiesięcznej inkubacji.

Więcej informacji o projekcie i konkursie:

www.danepowarszawsku.pl oraz http://www.facebook.com/danepowarszawsku.