Oddział Podlaski PTI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie KIWI

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej organizuje pierwszą edycję konkursu informatycznego KIWI (Konkurs Informatyczny Wydziału Informatyki). Do udziału w zmaganiach z arkuszami kalkulacyjnymi, matematyką w informatyce czy programowaniem organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres tematyczny konkursu dostosowany będzie do poszczególnych etapów kształcenia. I tak zadania konkursowe w szkołach podstawowych dotyczyć będą arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu, podstaw algorytmiki (schematy blokowe, Logo), podstawowych pojęć informatycznych, matematyki w informatyce, szyfrowania i kodowania oraz sieci komputerowych i Internetu. Zagadnienia dla gimnazjów rozszerzone zostaną o systemy liczbowe i algorytmikę. Zakres tematyczny w szkołach ponadgimnazjalnych to: algorytmy, historia informatyki, programowanie (C/C++), sieci komputerowe, Internet, protokoły komunikacyjne, a także budowa i architektura komputera.

Konkurs jest dwuetapowy. Etap rejonowy przeprowadza każda szkoła w swoich laboratoriach 18 lutego. Etap wojewódzki (finał) odbędzie się 29 kwietnia w laboratoriach Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie dokonuje nauczyciel odpowiedzialny w danej szkole za przeprowadzenie konkursu KIWI, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie konkursu: http://kiwi.wi.pb.edu.pl/. Wypełniony formularz należy wysłać elektronicznie do dnia 23.01.2015 r. na adres t.grzes@pb.edu.pl i dodatkowo podpisany w wersji papierowej na adres: Wydział Informatyki PB, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok.

Oddział Podlaski PTI jest jednym z patronów przedsięwzięcia.