Ochrona danych osobowych - w teorii i praktyce. Kolejny tom Biblioteczki Izby Rzeczoznawców PTI

W maju ukaże się kolejna książka z cyklu wydawniczego Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI”. Pozycja ta będzie dotyczyła zagadnień związanych z ochroną danych osobowych - w aspektach teoretycznym i praktycznym.

Celem cyklu jest przedstawienie treści mogących zainteresować zarówno osoby zajmujące się zawodowo informatyką, jak i tych, którzy w swojej pracy stykają się z zagadnieniami i problemami związanymi z informatyką.

Opracowanie autorstwa kol. Przemysława Jatkiewicza będzie zawierało omówienie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych do niej jak również projektowanych aktów wykonawczych. Dodatkowo zostanie ono uzupełnione komentarzami, przykładowymi decyzjami GIODO i wyrokami NSA.

W publikacji szeroko ujęte zostanie zabezpieczenia danych zarówno organizacyjne, jak i techniczne.

Zagadnienia związane z informatyką zawarte będą w części omawiającej zabezpieczenia. Oprócz wiadomości technicznych dotyczących identyfikacji i autoryzacji w systemach informatycznych, kopii zapasowych, antywirusów, zapór, systemów IDS/IPS, zasilania awaryjnego czytelnik znajdzie w niej odniesienia do normy ISO 27001 oraz ISO 27002.